A községbeli mezőgazdasági teremlők kéréssel fordultak az önkormányzat vezetősége felé, miszerint az Ada-Zenta határban található kalocsa öntöző kanálison levő montázs beton híd használhatatlanná vált. A híd felújítása elengedhetetlen volt, mivel a híd forgalmon kívül helyezése jelentősen növelte a távolságokat. A tegnapi nappal megkezdődtek a munkálatok, melynek keretében sor kerül a híd oldalainak újrakövezésére és a hídkoszorú újrabetonozására, ami lehetővé teszi az elkövetkező időszakban a mezőgazdasági gépek biztonságos áthaladását. Ezen munkálatok finanszírozását Ada község önkormányzata az újvidéki ’Vode Vojvodine’ vízgazdálkodási közvállalattal közösen pénzeli, mégpedig 80-20 százalék arányban. A munkálatokat a zentai DTD Vízügyi Közvállalat végzi.