NIS izvodi geofizička ispitivanja u opštinama Ada i Senta

U sklopu istraživanja nafte i gasa prema projektu „3D Ada“ NIS obavlja geofizička ispitivanja na teritoriji opština Ada i Senta. Planirano je da istraživanja na površini od oko 150 kilometara koja se realizuju na teritoriji ovih opština traju okvirno do polovine juna ove godine.

U toku je informisanje vlasnika i korisnika parcela o planiranim istraživanjima, a radovi se sprovode isključivo na parcelama čiji su vlasnici dali saglasnost i potpisali dokument koji omogućava prolazak kroz posed.

U cilju transparentnosti procesa, u mesnim zajednicama su otvoreni punktovi na kojima građani mogu da upute sugestije, predloge ili eventualne primedbe. NIS će kao odgovorna kompanija razmotriti sve zahteve sa predstavnicima lokalne zajednice i maksimalno se truditi da u toku izvođenja radova ne remeti svakodnevni život i rad meštana.

Građani su o predstojećim aktivnostima informisani i putem lifleta i flajera koji su istaknuti na prometnim mestima u njihovim naseljima.
NIS je obezbedio sve dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa koje su neophodne za planirane aktivnosti.
Za izvođenje projektovanih 3D seizmičkih istraživanja koja predstavljaju osnovnu metodu istraživanja nafte i gasa, kompanija poseduje sve neophodne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa, a poštuju se i svi ekološki standardi i pravila bezbednosti na radu.

Istražni prostor na kome se izvode 3D seizmička istraživanja prema projektu „3D Ada“ realizuje se na površini od 700 kvadratnih kilometara i pored opština Ada i Senta, obuhvata područje Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Subotice, Malog Iđoša, Bačke Topole i Čoke.
Radove na terenu izvode Naftagas – Naftni servisi NIS-a.

Dodatna informacija:
3D seizmička ispitivanja predstavljaju osnovnu metodu istraživanja nafte i gasa. Cilj ovih ispitivanja je da se sagleda geološka građa i definiše geološki model, odnosno izvoje najperspektivnije lokacije za buduća detaljna istraživanja nafte i gasa. Na osnovu rezultata interpretacije ovih podatka definisaće se potencijalni lokaliteti za istražno bušenje.

Za istraživanja se koriste uređaji sa savremenom, wireless (bežičnom) tehnologijom koja je potpuno bezbedna kako po životnu sredinu, tako i po zdravlje ljudi. Ovi savremeni uređaji i njeni delovi nisu upotrebljivi u bilo koje druge svrhe osim za seizmička ispitivanja, a potpuno su bezbedni za zdravlje ljudi i životnu okolinu. Uređaji su pod kontinuiranom GPS kontrolom tako da u svakom trenutku postoji i mogućnost lociranja ove opreme.