A határozat a Program a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politika végrehajtásának támogatására Ada községben a 2023. évre (Ada Község Hivatalos Lapja, 3/2023 szám) Bizottság a mezőgazdasági politika és a vidékfejlesztési politika intézkedései végrehajtására (Ada Község Hivatalos Lapja, 26/2017. és 12/2020. számok)  alapján, a Bizottság kiírja a

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSE KÉRELMEINEK BETERJESZTÉSÉRE A VETÉS, A TERMÉS, AZ ÉVELŐ ÜLTETVÉNYEK, A MELEGÁGYAK ÉS A JÓSZÁGOK BIZTOSÍTÁSI DÍJA TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA 

 

A jelen nyilvános felhívással pénzeljük: a vetés, a termés, az évelő ültetvények, a melegágyak és a jószágok biztosítási díjának, 30%-ig terjedő összegét, az 2.000.000,00 dináros keretösszeg kimerítéséig.

 

A nyilvános felhíváson való részvételre jogosult: a természetes személy – az aktív gazdaság hordozója, amennyiben

 

  1. be van jegyezve a gazdaságok a nyilvántartásába (a további szövegben: nyilvántartás), aktív státusszal rendelkezik, lakóhelye és termelése Ada község területén van
  2. nincs rendezetlen esedékes tartozása az Ada község költségvetési eszközeiből előzetesen jóváhagyott kérelmek nyomán
  3. nincs vagyonadó hátraléka Ada község felé.

 

A gazdaság hordozója akkor jogosult a befizetett biztosítási kötvény, PDV nélküli 30%-ig terjedő összegének társfinanszírozására előlátott eszközök igénybevételére, ha:

  • a 2021. november 16-ától 2022. november 15-éig tartó időszakban
  • a biztosítótársaságnál az alábbiakat biztosította:

 

1) ültetvényeket és termést a mezőgazdasági földterületeken;

2) melegágyakat és vagy a még nem termő fiatal évelő ültetvényeket a mezőgazdasági földterületeken;

3) jószágokat

a kockázattól, amelyeket a biztosítótársaság feltételei írnak elő.

 

A biztosítás támogatására jóváhagyott vissza nem térítendő eszközök maximális összege biztosítottanként 30.000,00 dinár.

 

Szükséges dokumentumok:

A támogatásra való jogosultság iránti kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:

1) eredeti biztosítási kötvény vagy annak fénymásolata, amelyet a biztosítótársaság adott ki, amelynél a kérelmező biztosítva volt a 2021. november 16-tól 2022. november 15-éig tartó időszakban;

 

2) eredeti bizonylat az összesen fizetett biztosítási díjról, vagy annak fénymásolata, amelyet a biztosítótársaság adott ki, amelynél a kérelmező biztosítva volt a 2021. november 16-tól 2022. november 15-éig tartó időszakban.

 

3) a gazdaság aktív státuszáról szóló bizonylat fénymásolata a 2022. évre.

 

4)személyi igazolvány fénymásolata, vagy kinyomtatott adatok a személyi igazolványból

 

5)a mezőgazdasági rendeltetésű folyószámla számának fénymásolata (bankkártya vagy szerződés a bankkal)

 

6) az Agrár Pénzforgalmi Igazgatóság eredeti bizonylata, vagy annak fénymásolata a HID szám bejelentéséről.

 

A pályázat beterjesztésének módja: a “Jelentkező lap a nyilvános felhívásra a vissza nem térítendő eszközök odaítélése kérelmeinek beterjesztésére a vetés, a termés, az évelő ültetvények, a melegágyak és a jószágok biztosítási díja társfinanszírozására“ átvehető az Adai Községi Közigazgatási Hivatal 36-os számú irodájában, vagy letölthető Ada község weboldaláról. A jelentkező lap a szükséges dokumentációval elküldhető postai úton az alábbi címre: ADAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1., „PÁLYÁZATI BEADVÁNY A VETÉS, A TERMÉS, AZ ÉVELŐ ÜLTETVÉNYEK, A MELEGÁGYAK ÉS A JÓSZÁGOK BIZTOSÍTÁSI DÍJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA“ megjelöléssel, vagy átadható személyesen az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Szolgáltató központjának 11-es és 12-es pultjánál.

 

A nyilvános felhívás megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község internetes oldalán, www.ada.rs, és Ada község hirdetőtábláján.

A nyilvános felhívás 2023. február 2-ától 2023. február 10-éig van nyitva.

A megadott határidőn túl, vagy hiányos dokumentációval érkező, a faxon vagy elektronikus levélben küldött, valamint az alá nem írt kérelmek nem kerülnek elbírálás alá.

A Bizottság a mezőgazdasági politika és a vidékfejlesztési politika intézkedései végrehajtására (a továbbiakban: Bizottság) a beterjesztett kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el és a tervezett keretösszeg kimerítéséig hagyja jóva.

 

A támogatási eszközök odaítéléséről szóló határozatot (a továbbiakban: Határozat) Ada Község Községi Tanácsa hozza meg, a Bizottság javaslatára. A határozatot a sikeresen pályázók jegyzékével Ada község hirdetőtábláján teszik közzé.

A támogatást a támogatást használó rendeltetésszerű számlájára utalják összhangban a törvénnyel, amely a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat szabályozza, mégpedig a keretösszeg kimerítéséig.

 

További tájékoztatás a 024/852-106 telefonszám 123-as mellékén kapható.

A pályázati anyagot nem küldjük vissza.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

KÖZSÉGI TANÁCS

Bizottság a mezőgazdasági politika és a vidékfejlesztési

politika intézkedései végrehajtására

Szám:06-11/2023-03/2                                                                      Csuzdi István s.k.

Kelt: 2023.02.01.                                                                                            elnök

Zahtev-za-subvecionisanje-premije-osiguranja