Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

POLGÁRMESTER

Szám: 020-5-74/2021-02

Keltezés: 2021.10.22.

 

 

A költségvetési eszközöknek az egyházaknak és a vallási közösségeknek való elosztásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 50/2016. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján,

Ada község polgármestere 2021.10.22-án kiírja a

 

 

Nyilvános pályázatot

az eszközök odaítélésére a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására

 

A nyilvános pályázat az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében kerül kiírásra a 2021. évre vonatkozóan, 600.000,00 dinár keretösszeggel.

Az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása az alábbiakra van előlátva:

– létesítmények felszerelése,

– folyó javítás és karbantartás,

– adaptálási projektek,

– átépítési projektek és

– helyreállítási projektek.

 

Az egyházak és vallási közösségek társfinanszírozása eszközeinek odaítélésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbiak jelentkezhetnek:

– Szerb pravoszláv egyház: „Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg“ Ada és „Crkva Svetog Save“ Mohol,

– Római katolikus egyház: Szentháromság templom Ada, Szent György templom Mohol, és Szent Gellért templom Törökfalu.

 

A kritériumok az eszközök odaítéléséhez a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében az alábbiak:

– hogy a vallási létesítmény műemlék védelem alatt áll-e,

– a létesítmény állapota, hogy a beruházási műveletek sürgősek-e, és hogy a romos állapot miatt veszélyeztetve van-e a hívők biztonsága,

– a projekt társfinanszírozása más forrásokból,

– a közérdek kielégítésének foka.

 

A pályázathoz a beterjesztőnek kötelezően mellékelnie kell az alábbiakat:

– bizonyíték a beterjesztőről – kivonat az illetékes szervnél vezetett nyilvántartásból,

– az alapadatok áttekintése a beterjesztőről (történelem, tevékenység leírás és hasonlók), a beterjesztő részéről összeállított,

– a projekt részletes leírása, amely társfinanszírozására pályáznak.

 

A nyilvános pályázatot a Bizottságnak címezve kell beadni, az 1-es űrlapon – jelentkezési lap az egyházak és a vallási közösségek projektumainak társfinanszírozása érdekében kiírt eszköz odaítélési pályázatra, amely a nyilvános pályázat mellékletében található és elérhető a község hivatalos internetes oldalán: www.ada.org.rs, a pályázatok és hirdetések könyvjelző alatt.

 

A pályázatokat nyomtatott formában kell beadni Ada község szolgáltató központjában, Felszabadulás tér 1, vagy postai úton.

 

A hiányos és a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

A pályázati határidő 8 nap a nyilvános pályázat Ada község honlapján való közzétételének napjától számítva.

 

Bilicki Zoltán s.k.

POLGÁRMESTER

 

ŰRLAP