A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,

A Pályázati bizottság 2022.03.04-én

 

P Á LY Á Z A T O T
ír ki
AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

 

I.

 

A pályázattal a segélyt a 2021/2022 iskolaévre ítélik oda.

II.

 

 1. A segélyre középiskolai tanulók jogosultak

Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 1. a középiskola rendes tanulója,
 2. lakóhelye Ada község területén van,
 3. nem ismétli az évet valamint
 4. anyagilag hátrányos helyzetű családban él.

 

 1. A segélyt hallgatóknak ítélik oda               

Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 1. az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,
 2. lakóhelye Ada község területén van,
 3. nem ismétli az évet,
 4. tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak valamint
 5. anyagilag hátrányos helyzetű családban él..

 

  A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:

 1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)
 2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás költségeire,
 3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv bizonylata, útlevél, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),
 4. Igazolás,

Középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó tanévben járnak először írták be,

Hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum, melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben beírt évet először hallgatja,

 1. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,
 2. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)),

 1. еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás öszegét

 

 

III.

 

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:

– a család egy főre eső jövedelme,

– oktatással kapcsolatos költségek,

– a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények.

 

 

 

IV.

 

A pályázatok átadásának határideje 2022.03.28.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:

Ada Község Közigazgatási Hivatala

Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály

Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg

– 29-es számú iroda –

24430 Ada

Felszabadulás tér 1.

A borítékon feltüntetendő: „Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata“.

Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

 

 

V.

 

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
VI.

 

A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

 

 

 

 

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság

Szám:  020-5-21/2022-03                                                               Sterbik Ildikó s.k.

Ada, 2022.03.04.                                                                           BIZOTTSÁGELNÖK

 

 

 

Melléklet:

KÉRDŐÍV AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉNEK MÉRCÉIRŐL, FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2018 szám , 14. oldal)

KÉRDŐÍV