A pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén kiírása eljárásának elindításáról szóló 020-6-12/2020-03 számú, 2020.02.05-ei keltezésű határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Épületanyag Kiosztására a Vallási Közösségek, a Civilszervezetek és a Természetes Személyek Szükségleteire Ada Község Területén Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság), 2020.02.06-án kiírja a

PÁLYÁZATOT
ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, A CIVILSZERVEZETEK ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázatot az épületanyag kiosztására írjuk ki a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén.

II. A MEGPÁLYÁZHATÓ ÉPÜLETANYAG MENNYISÉG
• Cserép – modell m-977 Portugalac PSN 29.700 darab mennyiségben.
• Csempék:
▪ „ANTIOPE grey“ padló 33*33 VS összesen 110,96 m2
▪ „KALLIOPE grey“ padló 33*33 VS összesen 269,04 m2
▪ „KALLIOPE grey dark“ padló 33*33 VS összesen 121,6 m2

Pályázónként legfeljebb 6.000 cserepet és/vagy 120 m2 csempét lehet kiosztani.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázaton részt vehetnek (a további szövegben: pályázó) vallási közösségek Ada község területéről, civilszervezetek és természetes személyek, amelyek:

• – székhelye/lakóhelye Ada községterületén található;
• valós épületanyag szükségletük van;
• – a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2020.02.13.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázatlezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• a civilszervezetek számára bizonylat a bejegyzésről a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• a természetes személyek számára Bizonylat a lakóhelyről;
• Kataszteri kivonat az épületre, amelyre az épületanyagot kéri;
• A pályázó hitelesített nyilatkozata arról, hogy milyen jogalapon használja a létesítményt, amelyre az épületanyagot kéri;
• A három tagú községi bizottság bizonylata a valós épületanyag szükségletükről.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

„Pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén “.

A határidőn túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

Amennyiben a kellő időben, hiánytalanul beérkezett pályázatok száma a kért épületanyag mennyiséggel meghaladja a jelen pályázati kiírás II pontjában feltüntetett mennyiséget, az épületanyag beérkezési időrendben lesz odaítélve, azok felhasználásáig.

A pályázati eszközök odaítéléséről szóló határozat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.

Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint épületanyagot osztottak ki.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-13/2020-03
Keltezés: 2020.02.06-án

Zaj Szabó Titanilla s.k.

ELNÖK