A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül (szám: 020-6-43/2020-03, keltezés: 2020.05.13-ai) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására, a 2020. Évben Kezdővállalkozások Pénzügyi Támogatásán Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.05.13.-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA, A 2020. ÉVBEN KEZDŐVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatása érdekében kerül kiírásra, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül, felszerelés vásárlására.

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a pályázat kiírásáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül előirányzott eszközök összege 850.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
székhelye Ada községterületén található;
a 2020. évben lettek bejegyezve;
a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2020.05.20.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat
lezárásának napjától számított 30 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
bizonylat a bejegyzésről a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
bizonylat, hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
Ajánlat/előszámla, 30 napnál nem régebbi, amelyen szerepel a felszerelés megnevezése, rendeltetése, márkája, típusa, gyártási éve, a fizetés módja, a szállítás módja, az ajánlat érvényességi ideje, a leszállítás határideje, adat arról, hogy ki végzi a felszerelés beszerelését és a kezelés betanítását. Az előszámlának tartalmaznia kell a vevő, valamint a beszállító megnevezését, azok címét, cégjegyzékszámát, adóazonosító-számát, folyószámla számát. Importált felszerelés vásárlásához szükséges az ajánlat/előszámla hitelesített fordítása is és a valuta megnevezése, amelyben a kifizetést végzik. A felszerelés beszállítását követően kézbesíteni kell az alábbiakat: JCI, számla, vámszámla és az egyéb költségek fizetéséről szóló bizonylat.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázatot az előírt űrlapon az alábbi címere küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel: „Pályázat az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

Amennyiben az időben beérkezett, hiánytalan pályázatok száma, a visszatérítésre igényelt eszközök összegével meghaladja a jelen pályázat II. pontja szerinti eszközök összegét, az eszközök a pályázatok beérkezésének időrendjében lesznek odaítélve az erre a rendeltetésre előlátott eszközök felhasználásáig.
A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község honlapján,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-43/2020-03
Keltezés: 2020. 05.13.-án

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.