A 020-6-131/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Szolgáltató Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, Gépezet Beszerzése Költségei Visszatérítésének Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, GÉPEZET BESZERZÉSE KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja az Ada község területén székelő szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségeinek visszatérítése, a gazdaság, illetve a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II.             PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására előirányzott eszközök összege 240.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada községterületén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• nem kaptak eszközöket a 2019. évben, az Ada község által kiírt pályázatokon.
• kifizették a gépet a pályázat kiírásának pillanatáig.

IV. A PÁLYÁZATLEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.09.12.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázatlezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció
• bizonylat a bejegyzésről a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• bizonyíték a gép beszerzéséről a pályázat kiírásának pillanatáig;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetése a pályázat kiírásának pillanatáig.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás
tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására”

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község honlapján,www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-134/2019-03
Keltezés: 2019.09.05.

Zaj Szabó Titanilla s.k.
ELNÖK