Pályázatok

 • PÁLYÁZAT ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

  A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján, A Pályázati bizottság 2020.05.29-én kiírja a P Á LY Á Z A T O T AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE I. A pályázattal a segélyt a 2019/2020 iskolaévben ítélik oda. II. 1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda Részvételre az […]

 • PÁLYÁZAT az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak

  А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4.  szakasza 2. bekezdése alapján, A pályázatot lefolytató bizottság 2020.05.29-én kiírja a következő P Á L Y Á Z A T O T az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére I Pályázat révén a 2019/2020 iskolaévben segélyt ítélünk meg. II 1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye Segélyben […]

 • PÁLYÁZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA

  A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül (szám: 020-6-43/2020-03, keltezés: 2020.05.13-ai) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására, a 2020. Évben Kezdővállalkozások Pénzügyi Támogatásán Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.05.13.-én kiírja a PÁLYÁZATOT AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA, A 2020. ÉVBEN KEZDŐVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA I.  AZ ESZKÖZÖK […]

 • Hirdetés

  Mezőgazdasági földek bérbeadása Jelentkezési űrlap

 • Pályázat turizmussal foglalkozók részére

  Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja, és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám) 3. szakasza alapján, A Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek […] 

HASZNOS LINKEK

Választások 2020
Virtuális anyakönyvvezető
Választói névjegyzék
Tájékoztató a községi közigazgatás tevékenységéről
Közbeszerzések
Planski akti Opštine Ada

INFORMÁCIÓK

Mezőgazdasággal foglalkozóknak FONTOS
Elektromos energia
Víz és szemét
Egészségház
Közérdekű információk

TESTVÉRVÁROSAINK

Bogyiszló
Budapest 11 Kerület
Gyergyóalfalu
Šabac
Makó
Nemesnádudvar
Budakalász