Részvétel az idegenforgalmi kiállításon

Ada község önkormányzata részt vett az elmúlt hétvégén Újvidéken megtartott Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. A részvétel célja nemcsak Ada község turisztikai kínálatának bemutatása volt, hanem a 2023-ban megrendezésre kerülő 13. Munkássport olimpia népszerűsítése is. A Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság kiállítóterén megtartott programon részt vettek a munkássport-olimpia selejtező időszakában résztvevő régiók, csapatok és támogatók képviselői. Ada község önkormányzata második alkalommal lesz házigazdája e rendezvénynek, amely közösen a Vajdasági Sport Mindenkinek Szövetséggel és a tartományi kormány támogatásával kerül megszervezésre. A kiállításon alkalom […]

2022-11-21T15:18:55+01:002022-11-21|

Elkészült az atlétika pálya

Ma délelőtt községünkbe látogatott Dane Basta tartományi sport- és ifjúsági titkár. Látogatása során megtekintette az újonnan kiépített atlétika pályát, amely az adai rekreációs központban lévő futballpálya körül helyezkedik el. Ez a beruházás fontos jelentőséggel bír, ugyanis községünk lesz a házigazdája a 2023-as év nyarán megrendezésre kerülő munkássport olimpiának. Az új pályával ebben a sportágban is biztosítva lesz a megfelelő helyszín nem csak a rendezvény során, hanem a felkészülések alkalmával is. A kivitelezést a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság és Ada […]

2022-10-31T15:21:07+01:002022-10-31|

ADA KÖZSÉG NÉPSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGA

-Községi koordinátor:

Čović Andrej tel.sz.064/3468721

-Népszámláló bizottság elnöke:

Vastag Róbert tel.sz.063/7767609

-Népszámláló bizottság alelnöke:

Zaj Szabó Titanilla tel.sz.062/703876

-Népszámláló bizottság tag:

Petrov Milva tel.sz.062/8045750

-Népszámláló bizottság tag:

Berta Katalin  tel.sz.062/8045761

 

-Ügyeletes összeírók 2022.11.01.-02.-án:

 

Vorgić Stojan tel.sz.063/8049751

Milutinović Dragan tel.sz.063/548789

2022-10-31T15:09:28+01:002022-10-31|

Csatornahálózat rendbetétele

Folyamatban vannak a munkálatok, amelyek Ada község területén a termőföld lecsapolására szolgáló csatornahálózat 2022. évi rendezéséről szóló terv alapján zajlanak. A kivitelező a DTD Senta vízgazdálkodási vállalat. A munkálatok megvalósításához az eszközök egy részét a Tartományi Mezőgazdasági, Vízügyi és Erdészeti Titkársághoz benyújtott sikeres pályázaton keresztül vannak biztosítva, a fennmaradó részt pedig Ada község fedezi a költségvetésből és az Adai I.-, II.- és  Moholi Helyi Közösségek helyi járulékából. A munkák lebonyolításának felügyeletét az újvidéki Vode Vojvodine vízgazdálkodási közvállalat látja el.

Ada község […]

2022-10-27T13:44:09+01:002022-10-27|

Vízvezeték-hálózat helyreállítása Moholon

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság és Ada község önkormányzatának támogatásával megkezdődött a vízvezeték-hálózat helyreállítása, amely magába foglalja a meglévő, de rossz állapotban lévő csövek cseréjét Mohol területén. A beruházást közösen a  fent említett titkárság és Ada község önkormányzata  társfinanszírozza. A munkálatok elsődleges célja a mikrokutak kiiktatása, a meglévő hálózat rekonstrukciója és a városi vízvezetékre való rácsatlakoztatás. Az adai „Standard” KKV által elvégzett felmérés alapján bizonyos utcák és utcarészek prioritást élveznek, ahol elengedhetetlen volt a munkálatok megkezdése  (a  Petőfi […]

2022-10-18T15:56:17+01:002022-10-18|

Energiahatékonysági pályázat

Ma délelőtt az adai városháza dísztermében szerződések kiosztására került sor az energiahatékonysági pályázaton pozitív elbírálásban részesült pályázók számára. A pályázat keretében hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére és napkollektorok beépítésére volt igényelhető a támogatás. Erre a célra előlátott keretösszeg 5.500.000,00 dinárt tett ki, amelyet Ada község önkormányzata és az Energiahatékonyság előmozdításával megbízott igazgatóság közösen biztosított fele-fele arányban. Annak érdekében, hogy az 58 sikeres pályázó mindegyike támogatásban részesülhessen az önkormányzat az önrészt 1,7 millió dinárral kibővítette. A program realizálásával az […]

2022-10-14T14:26:53+01:002022-10-14|

ADA KÖZSÉG NÉPSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGA

-Községi koordinátor:

Čović Andrej tel.sz.064/3468721

-Népszámláló bizottság elnöke:

Vastag Róbert tel.sz.063/7767609

-Népszámláló bizottság alelnöke:

Zaj Szabó Titanilla tel.sz.062/703876

-Népszámláló bizottság tag:

Petrov Milva tel.sz.062/8045750

-Népszámláló bizottság tag:

Berta Katalin  tel.sz.062/8045761

2022-09-30T15:47:25+01:002022-09-30|

Az óvodai épületek felújítási munkálatai

Július elején az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Intézmény központi épületében, a Pitypang óvodában  megkezdődtek a fürdőszobák, valamint a szennyvízcsatorna és a vízvezeték felújítási munkálatai. Teljesen megújul az épületben a csatorna-, a vízvezeték-hálózat, a padló és a fali csempe, illetve a fürdőszobai berendezés. Jelenleg a fali csempézés van folyamatban. Másik két objektumban, az adai “Csillagszeműek” és a moholi “Búgócsiga” óvodában épület körüli betonozásra és járda felújításra kerül sor. A beruházás összege megközelíti 5,5 millió dinárt, amelyet  Ada község önkormányzata biztosít.

Az […]

2022-08-04T16:31:19+01:002022-08-04|

Szerződés aláírás

Ma délelőtt Bilicki Zoltán Ada község polgármestere Újvidéken aláírta azt a szerződést, amelynek értelmében a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság támogatásával Ada község határában megvalósul a mezőgazdasági földterületek lecsapolását szolgáló vízelvezető árkok rendszerének rendbetétele. Ada területén 3500 méter vízelvezető árok és 2 csöves áteresztő, Moholon pedig 4432 méter vízelvezető árok kerül kitisztításra. A beruházás össz értéke 7,4 millió dinárt tesz ki, melynek felét a tartományi titkárság pénzeli, a másik felét illetve az áfa összegét pedig a községi költségvetésből fedezik. […]

2022-07-29T20:24:08+01:002022-07-29|

Energiahatékonysági pályázat

Ada község önkormányzata energiahatékonysági pályázatot ír ki, melynek keretében hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére és napkollektorok beépítésére igényelhető támogatás. A pályázatra előlátott keretösszeg 5.500.000,00 dinárt tesz ki, amelyet Ada község önkrományzata és Energiahatékonyság előmozdításával megbízott igazgatóság közösen biztosít.

Értesítjük az érdekelteket, hogy a pályázat teljes szövege és feltételei megtalálhatóak Ada község honlapján (www.ada.org.rs), a Pályázatok menüpont alatt.

A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon a 024/852-106 telefonszám 125-os mellékén kérhető, illetve a milva@ada.org.rs e-mail címen.

Kapcsolattartó személy: Petrov Milva

A […]

2022-07-22T19:18:01+01:002022-07-22|
Go to Top