Обавештење подносиоцима изборних листа и овлашћеним страним посматрачима за присуствовање паковању гласачких листића и осталог изборног материјала и примопредаји изборног материјала за изборе за одборнике Скупштине општине Ада, расписане за 2. јун 2024. године

Одлука о начину праћења излазности бирача на изборе за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Обавештење подносиоцима проглашених изборних листа и овлашћеним посматрачима

Овлашћење страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Овлашћење за преводиоце страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о утврђивању образаца: гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање за избор одборника Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о утврђивању облика и садржаја гласчког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање за избор одборника Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 29., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 28., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 27., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 26., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 25., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 24., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 23., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 22., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 21., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 20., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 19., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 18., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 17., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 16., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 15., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 14., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 13., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 12., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 11., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 10., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 9., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 8., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 7., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 6., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 5., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 4., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 3., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 2., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 1., расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о обрасцима за утврђивање резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 29., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 28., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 27., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 26., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 25., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 24., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 23., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 22., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 21., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 20., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 19., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 18., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 17., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 16., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 15., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 14., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 13., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 12., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 11., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 10., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 9., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 8., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 7., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 6., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 5., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 4., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 3., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 2., расписаних за 2. јун 2024. године

Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за избореза одборнике Скупштине општине Ада бм 1., расписаних за 2. јун 2024. године

Овлашћење страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Овлашћење за преводиоца страних посматрача за раћење рада органа за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о измени одлуке о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о одређивању штампарије и надзора за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике у Скупштину општине Ада, расписаним за 2. јун 2024. године

Одлука о утврђивању облика и изгледа обрасца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места на изборима за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о уређењу бирачког места и просторије за гласање за избор одборника Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о обрасцима евиденција о присутности чланова и заменика чланова бирачког одбора на бирачком месту

Одлика о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Инстркција о примопредаји изборног материјала пре и после гласања за изборе за одборнике Скупштине општине Ада, расписане за 2. јун 2024. године

Одлука о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Ада, расписаним за 2. јун 2024. године

ЗАПИСНИКА СА 8. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНE КОМИСИЈЕ, ОДРЖАНЕ 15.05.2024. ГОДИНЕ

Одлука о утврђивању збирне изборне листе на Мађарском језику

Одлука о утврђивању збирне изборне листе

Одлука о одређивању висине накнаде за рад у бирачким одборима, накнаде за гориво за председника / заменика председника и чланова / заменика чланова бирачких одбора, материјалним и другим трошковима за бирачке одборе, везаним за спровођење избора одборника Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024. године

Одлука о начину прикупљања обавештења и објављивања укупног броја бирача за гласање ван бирачког места на изборима за одборнике Скупштине општине Ада, расписаним за 2. јун 2024. године

Одлука о одређивању лица које ће евидентирати бираче који ће гласати ван бирачког места

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Ада у проширеном саставу

Записник са 7. седнице ОИК Ада

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општина Ада у проширеном саставу

Одлука о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање за избор одборника Скупштине општине Ада, расписаних за 2. јун 2024.године

Записник са 6. седнице ОИК Ада

Записник са 5. седнице ОИК Ада

Записник са 4. седнице ОИК Ада

Записник са 3. седнице ОИК Ада

Записник са 2. седнице ОИК Ада

Записник са 1. седнице ОИК Ада

Информација о броју оверених изјава бирача који су потписма подржали изборну листу број 3. ДЗВМ-Чонка Арон VMDK- Csonka Áron

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Ада Демократска заједница војвођанских Мађара-Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

Решење о проглашењу изборне листе број 3. ДЗВМ-Чонка Арон VMDK- Csonka Áron

ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ У ОПШТИНИ АДА

ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ У ОПШТИНИ АДА

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Ада у проширеном саставу

Одлука о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаним за 2. јун 2024.године (Обрасци ОИКБО-1/24, ОИКБО-2/24)

Одлука о утврђивању расподела места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ада, расписаним за 2. јун 2024.године

Одлука о обрасцима за остваривање права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао на изборима за одборнике Скупштине општине Ада, расписаним за 2. јун 2024.године

Образац пријаве домаћег посматрача

Образац списка представника домаћег посматрача

Образац пријаве страног посматрача

Образац списка представника страног посматрача

Одлука о обрасцима за посматраче

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике скупштине општине Ада расписаних за 2.јун 2024. године

Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Ада за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Ада, расписаних за 2.јун 2024. године

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Ада

Информација о броју оверених изјава бирача који су потписмa подржали изборну листу број 2. Vajdasági Magyar Szövetség- Dr. Pásztor Bálint- Savez vojvođanskih Mađara- dr Balint Pastor

Решење о проглашењу изборне листе број 2. Vajdasági Magyar Szövetség- Dr. Pásztor Bálint- Savez vojvođanskih Mađara- dr Balint Pastor

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Ада

Информација о броју оверених изјава бирача који су потписма подржали изборну листу бр.1 Александар Вучић – Ада сутра

Решење о проглашењу изборне листе Александар Вучић- Ада сутра

Одлука о обрасцима за подношење изборне лист кандидата за Скупштине општине Ада

Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Ада (Образац ЛИЗ 1/24),

Сагласност кандидата за одборника (Образац ЛИЗ 2/24),

Изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Ада (Образац ЛИЗ 3/24),

Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Ада (Образац ЛИЗ 4/24)

Одлука о измени и допуни одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Ада у сталном саставу

Határozat az Ada Község Választási Bizottsága állandó összetétele tagjainak és taghelyetteseinek felmentéséről és kinevezéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről