Kiemelt pályázatok

Home/Pályázatok/Kiemelt pályázatok

Pályázat turizmussal foglalkozók részére

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja, és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám) 3. szakasza alapján, A Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek […]

2020-02-25T20:57:11+01:002020-02-25|

Pályázat egyesületek közérdekű programjainak társfinanszírozására

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 37/2019 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2020.02.19-én

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege […]

2020-02-24T09:05:00+01:002020-02-19|

Pályázat épületanyag kiosztására

A pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén kiírása eljárásának elindításáról szóló 020-6-12/2020-03 számú, 2020.02.05-ei keltezésű határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Épületanyag Kiosztására a Vallási Közösségek, a Civilszervezetek és a Természetes Személyek Szükségleteire Ada Község Területén Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság), 2020.02.06-án kiírja a

PÁLYÁZATOT
ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, A CIVILSZERVEZETEK ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázatot az épületanyag […]

2020-02-07T14:26:52+01:002020-02-07|

Pályázati kiírás

Ada község önkormányzata pályázatot írt ki a község területén bejegyzett gazdaságok részére, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, az adai és moholi piaci asztalok bérlésének támogatására. Az eszközök 2m-ig terjedő piaci asztalok bérlésére igényelhetők a 2020-as évre.
Értesítjük az érdekelteket, hogy a pályázat teljes szövege és feltételei megtalálhatóak Ada község honlapján (www.ada.org.rs) a Pályázatok menüpont alatt.
A pályázatot az alábbi címre lehet eljuttatni: Községi Közigazgatási Hivatal, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel „Bizottság a pályázat lefolytatására – ADAI ÉS MOHOLI PIACI […]

2020-02-21T15:37:59+01:002020-01-03|

Pályázat

A 020-6-132/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a mezőgazdasági tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, mint a hazai és a nemzetközi kiállítások résztvevői támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Mezőgazdasági Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, mint a Hazai és a Nemzetközi Kiállítások résztvevői Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
A MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, MINT A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK RÉSZTVEVŐI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat […]

2020-01-28T16:34:32+01:002019-09-05|

Pályázat

A 020-6-131/2019-03 számú, 2019.09.04-ei keltezésű határozat az eljárás elindításáról a pályázat a szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és vállalkozók, gépezet beszerzése költségei visszatérítésének támogatására kiírására 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Szolgáltató Tevékenységű Gazdasági Társaságok és Vállalkozók, Gépezet Beszerzése Költségei Visszatérítésének Támogatására Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.09.05-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK, GÉPEZET BESZERZÉSE KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja az Ada község területén székelő szolgáltató tevékenységű gazdasági társaságok és […]

2020-01-28T16:34:37+01:002019-09-05|

HATÁROZATOT A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a szabályzat a vissza nem térítendő pénzügyi eszközök odaítélésének feltételeiről fiatal házaspárok és élettársi közösségben élő párok számára Ada község területén lakóház, vagy lakás vásárlására a 2019. évben (Ada […]

2020-01-28T16:34:43+01:002019-08-08|