Pályázat az egyesületek programjainak társfinanszírozására

Ada község önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet, az egyesületek közérdekű programjainak társfinanszírozására. A pályázat keretösszege 7,5 millió dinárt tesz ki.

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs „Pályázatok” menüpont alatt, vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.

A nyomtatott és hitelesített pályázati űrlapot, a kötelező pályázati dokumentációt és szükséges kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ”Nyilvános pályázat – nem felbontandó”, postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett […]

2023-01-30T15:13:17+01:002023-01-30|

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ada u 2023. godini

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), članova 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/2021 – druge uredbe, 62/2021 – druge uredbe i 99/2021 – druge uredbe), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), Odluke o […]

2023-01-23T15:17:09+01:002023-01-20|

2022.05.27

ZAKLjUČAK
O DODELjIVANjU POMOĆI MATERIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

2022-05-27T10:57:41+01:002022-05-27|

2022.05.27

Z A K Lj U Č A K
O DODELjIVANjU POMOĆI TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

2022-05-27T10:54:29+01:002022-05-27|

Pályázat egyesületek részére

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 44/2021, 9/2022 és 22/2022 szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2022.05.16-án

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

 

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

 

 

  1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

 

    […]
2022-05-17T13:53:26+01:002022-05-16|

Pályázat – turizmus fejlesztésére

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja,  és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, és a költségek visszatérítéséről az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására  a 2022. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben (ház, lakás, apartman, szoba) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására  3. szakasza alapján,   […]

2022-04-05T17:37:58+01:002022-04-05|

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

КОНКУРС

Дана 01.04.2022. године у дневном листу ДНЕВНИК” објављен је конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2022. години, са следећом садржином:

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/2021 – друге уредбе, 62/2021 – друге уредбе и 99/2021 – […]

2022-04-05T14:04:35+01:002022-04-05|

2022-03-28

P Á L Y Á Z A T
az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

megjelent („Ada község hivatalos lapjában“, 18/2022 szám) nyitva lesz 2022.04.18.

 

2022-04-06T11:45:20+01:002022-03-31|
Go to Top