ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Aда

Општинско веће

Комисија за реализацију мера енергетске санације

стамбених зграда, породичних кућа и станова

у општини Ада за 2022. годину

Број: 06-78-9/2022-03

Датум: 04.07.2022. године

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

 

Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Ада за 2022. годину је, на основу члана 20. став 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по […]

2022-07-06T18:49:47+01:002022-07-06|

2022.05.27

ZAKLjUČAK
O DODELjIVANjU POMOĆI MATERIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

2022-05-27T10:57:41+01:002022-05-27|

2022.05.27

Z A K Lj U Č A K
O DODELjIVANjU POMOĆI TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA
SA TERITORIJE OPŠTINE ADA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

2022-05-27T10:54:29+01:002022-05-27|

Pályázat egyesületek részére

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 44/2021, 9/2022 és 22/2022 szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2022.05.16-án

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

 

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

 

 

  1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

 

    […]
2022-05-17T13:53:26+01:002022-05-16|

Pályázat – turizmus fejlesztésére

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja,  és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, és a költségek visszatérítéséről az Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására  a 2022. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben (ház, lakás, apartman, szoba) és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást, valamint azon személyeknek akik még nem terjesztettek be kérelmet a szálláshelyük besorolására  3. szakasza alapján,   […]

2022-04-05T17:37:58+01:002022-04-05|

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

КОНКУРС

Дана 01.04.2022. године у дневном листу ДНЕВНИК” објављен је конкурс
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2022. години, са следећом садржином:

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/2021 – друге уредбе, 62/2021 – друге уредбе и 99/2021 – […]

2022-04-05T14:04:35+01:002022-04-05|

2022-03-28

P Á L Y Á Z A T
az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

megjelent („Ada község hivatalos lapjában“, 18/2022 szám) nyitva lesz 2022.04.18.

 

2022-04-06T11:45:20+01:002022-03-31|

Ünnepélyes szerződés kiosztás

Ada község polgármestere ma délelőtt 11 órakor Arandjelovacon részt vett a Bányászati ​​és Energiaügyi Minisztérium, valamint a programban részt vevő önkormányzatok között megkötött, a lakóépületek, a családi házak és a lakások energetikai szanálása nemzeti program keretében megvalósuló energetikai szanálási program társfinanszírozásáról szóló szerződések ünnepélyes átadásán.  Ada önkormányzata a fent említett projektre 3 millió dinárt kapott, míg a helyi önkormányzat önrésze is ugyanennyi. A fent említett projekt alapján községi szinten pályázat kiírásra kerül sor a hőburkolat javítására, az épület hőtechnikai rendszereinek […]

2022-03-11T15:44:59+01:002022-03-11|

Pályázat – anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése  alapján,

A Pályázati bizottság 2022.03.04-én

 

P Á LY Á Z A T O T
ír ki
AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

 

I.

 

A pályázattal a segélyt a 2021/2022 iskolaévre ítélik oda.

II.

 

  1. A segélyre középiskolai tanulók jogosultak

Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő […]

2022-03-09T14:44:33+01:002022-03-07|
Go to Top